รักษาผมร่วง ผมบาง ศรีษะล้าน
SERVICES
Hair Transplantation (FUE)
18 พ.ค. 2564 10:01 น.

Hair-Transplantation_03.jpg (28 KB)

เราคงต้องยอมรับก่อนว่าความรุนแรงของผมร่วง ผมบาง ศรีษะล้านนั้นมีหลากหลายระดับแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆรวมทั้งระยะเวลาที่เป็น ซึ่งในบางระดับนั้นการรักษาผมร่วง ผมบาง ศรีษะล้านด้วยยาและสารอาหารไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้ เนื่องจากเราจะพบว่ารากผมของผู้ที่มีปัญหาบางระดับได้รับความเสียหายไปมากจนถึงขั้นไม่พบส่วนของรากผมเลย ในจุดนี้เองที่การปลูกถ่ายเส้นผมจะเข้ามามีบทบาท โดยทีมแพทย์ Hair Solution Center จะทำการย้ายรากผมในส่วนที่ยังสมบูรณ์มาปลูกถ่ายยังบริเวณที่เราต้องการแก้ไข ซึ่งถือได้ว่าเป็นการรักษาผมร่วงที่แก้ไขตรงจุดและเห็นผลถาวรที่สุด แต่การรักษาผมร่วงก็มีขั้นตอนที่ซับซ้อน ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงมีบทบาทสำคัญมากต่อความสำเร็จ และหลังการปลูกถ่ายในส่วนการใช้ยาและวิตามิน เกลือแร่ สารอาหาร ก็ยังคงมีความจำเป็นอยู่อย่างมาก  เพราะเราคงไม่ต้องการให้ผมยังมีโอกาสร่วงได้อีกต่อไป เทคนิคของการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมในปัจจุบันแบ่งกว้างๆออกได้เป็น

Hair-Transplantation_07.jpg (111 KB)

  • Follicular unit Transplantation (FUT) หรือ Strip transplant เป็นเทคนิคการปลูกผมมาตรฐานและสามารถรักษาผมร่วง ผมบาง ศรีษะล้านได้เป็นบริเวณกว้าง โดยจะทำการกรีดหนังศีรษะออกมาเป็นแถบซึ่งเป็นส่วนที่นำมาทำเป็นกราฟ เย็บหนังศีรษะส่วนที่เปิดออกเข้าด้วยกัน ในส่วนของกราฟจะถูกนำมาแยกรากผมเป็นกอหรือกราฟใต้กล้องจุลทรรศน์ แล้วจึงนำไปฝังที่ละกอในตำแหน่งที่ต้องการ ข้อดีของการผ่าตัดวิธีนี้คือสามารถทำกราฟได้ทีละมากๆ รักษาผมร่วง ผมบาง ศรีษะล้านได้พื้นที่กว้าง และแพทย์สามารถออกแบบแนวเส้นผมได้ แต่ข้อเสียคือ แผลผ่าตัดจะค่อนข้างใหญ่ ต้องได้รับการดูแลที่ดีเพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดโอกาสการเกิดแผลเป็น


Hair-Transplantation_10.jpg (98 KB)

  • Follicular unit Extraction (FUE) เนื่องด้วยการผ่าตัดแบบ FUT เกิดแผลที่ใหญ่ จึงเกิดเทคนิคที่ใช้การเจาะที่บริเวณรากผมเป็นจุดๆ ด้วยเครื่องมือ คล้ายการเก็บชิ้นเนื้อ หลังจากนั้นจึงแยกรากผมออกมาเป็นกราฟ แล้วจึงนำไปปลูกถ่ายบริเวณที่ต้องการ เหมือนการถอนผมไปปลูก ผู้รับการรักษาผมร่วง ผมบาง ศรีษะล้านไม่ต้องมีแผลขนาดใหญ่ และไม่ต้องใช้เวลาฟื้นตัวนาน ข้อเสียคือ การถอนทีละกราฟทำให้ใช้เวลาในการทำนาน นอกจากนี้ยังมีเรื่องความล้าของแพทย์ผ่าตัด ทำให้พื้นที่ในการปลูกถ่ายทำไม่มากนัก จึงได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์ Robot เพื่อช่วยในการเก็บและปลูกถ่ายเส้นผม ทำให้การรักษาผมร่วง ผมบาง ศรีษะล้านด้วยวิธีนี้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในผู้ที่ไม่ต้องปลูกถ่ายเส้นผมในบริเวณกว้าง

    อัตราค่าบริการ  150 บาท/กราฟ.
    Call Center : 091-989-5353
    Hair Solution Clinic
กลับหน้ารวม
อัลบั้มอื่นๆ
Medicine and Nutritional Treatment
อ่านต่อ

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และความพึงพอใจของการเยี่ยมชมของคุณ เพิ่มความสะดวกในการเรียกดูและทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับคุกกี้ที่จำเป็นซึ่งจำเป็นสำหรับฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ เมื่อคลิก “ยอมรับ” จะถือว่าคุณอนุญาตให้เราใช้คุกกี้ทั้งหมดตามนโยบายคุกกี้ของเรา คุณสามารถปรับคุกกี้ของคุณได้ทุกเมื่อในโปรแกรมจัดการคุกกี้ของเรา